Maitland-konsepti

Maitland-konsepti on laajimmalle maailmassa levinnyt ortopedisen manuaalisen fysioterapian menetelmä. Australialaisen Greoffrey D. Maitlandin kehittämä konsepti on tuki-ja liikuntaelimistön ja hermokudoksien häiriöihin liittyvien ongelmien käytännön ratkaisumenetelmä.

Maitland-konseptissa huolellisen haastattelun ja tutkimisen merkitys korostuu. Potilas ja hänen kokemansa tuntemukset ja oireet ovat keskeisessä asemassa. Haastattelun perusteella edetään fyysiseen tutkimukseen, jossa pyritään löytämään potilaan oireita aiheuttavat liikkeet ja asennot. Tarkan oirekuvauksen ja tutkimuslöydöksien avulla saadaan tietoa kudoksien ärtyvyydestä ja tilan vaikeusasteesta. Tämän pohjalta tehdään hoitopäätökset. Pääpaino hoidossa on manuaalisilla liiketekniikoilla, jotka luokitellaan eri asteisiin (grade I-V) käytettävän liikkeen voimakkuusasteen mukaan.

Hoidon edistymistä arvioidaan haastattelun ja fyysisen tutkimuksen löydöksiin nähden toistuvasti jokaisen liiketekniikan ja hoitokerran aikana sekä niiden jälkeen.

Lisätietoa Maitland-konseptista:

www.imta.ch

maitland-konsepti